Bảo vệ becamex miền đông bdc

Bảo vệ becamex miền đông bdc

Bảo vệ becamex miền đông bdc

Mr. KHẢI 0832.088.989
DỊCH VỤ ÁP TẢI HÀNG HÓA TIỀN VÀNG

Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa là dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động. Đối tượng của dịch vụ là các tài sản đặc thù, có thể là hàng hóa (máy móc, trang thiết bị, sản phẩm tiêu dùng...), tiền bạc, hoặc tài sản có giá trị cao.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của dịch vụ đối với uy tín công ty và lợi ích của khách hàng, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh, vận chuyển, áp tải hàng hóa, phục vụ cho các đơn vị là các ngân hàng, doanh nghiệp. Cùng với kinh nghiệm thực tế, Công ty BECAMEX MIỀN ĐÔNG đã và đang cung cấp dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hoá, tiền bạc, tài sản có giá trị bằng các phương tiện xe chuyên dụng, trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh mọi rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình vận chuyển.