Bảo vệ becamex miền đông bdc

Bảo vệ becamex miền đông bdc

Bảo vệ becamex miền đông bdc

Mr. KHẢI 0832.088.989
Becamex bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Becamex bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH một thành viên (Becamex IDC) ra thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng...
   
Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
 
P.V
 
01/11/2017 16:53
 
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH một thành viên (Becamex IDC) ra thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.
 
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Becamex IDC). Địa chỉ: Số 230, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274 3822655. Fax: 0274 3822713.
 
Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông…
 
Vốn điều lệ công ty: 13.170.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần). Trong đó: Cổ phần nhà nước nắm giữ: 671.670.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho người lao động: 4.936.700 cổ phần, chiếm 0,37% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài: 311.207.100 cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: Số cổ phần còn lại.
 
Việc bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.
 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 
 
Giá khởi điểm: 31.000 đồng/cổ phần.
 
Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM.
 
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Becamex do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) ban hành.
 
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:
 
Thời gian: Từ 8h00 ngày 3/11/2017 đến 16h00 ngày 23/11/2017.
 
Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được công bố trong quy chế đấu giá do HSX ban hành.
 
Địa điểm công bố thông tin: Các đại lý đấu giá, Becamex, VCSC và HOSE.
 
Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 29/11/2017 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 
Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Thời gian: 9h00 ngày 1/12/2017. Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.
 
Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ 4/12/2017 đến ngày 8/12/2017.
 
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 2/12/2017 đến ngày 11/12/2017.
 
* (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn; www.becamex.com.vn; www.vcsc.com.vn và website của Đại lý đấu giá).